Selected Publications Dr. Robert Braun

(2015). Brand communities In Bauer-Kolos (Eds.). Brand Management, Akadémiai (forthcoming)
(2015). Corporate Social Responsibility, Akadémiai Kiadó, Budapest (forthcoming).
(2015). Destination Brands. In Bauer-Kolos (Eds.). Brand Management, Akadémiai (forthcoming).
(2015). Political brands. In Bauer-Kolos (Eds.). Brand Management, Akadémiai (forthcoming).
(2014). The effects of politics on consumption (A politika hatása a fogyasztói magatartásra), In Sugatagi G. (Ed.). Consumption, Society 1989-2014 (Fogyasztás, Társadalom 1989-2014), GfK, Budapest.
(2013). Corporate politics: social responsibility, corporate communities and the future of strategy (A vállalatok politikája: vállalati, társadalmi felelősségvállalás, vállalati közösségek és a vállalati stratégia jövője), Vezetéstudomány, 44, January 2013, 18-28.
(2013). The communicating company: identity and signage (A kommunikáló vállalat: identitás és arculat). In Bauer-Horváth (Eds.). Marketingcommunication (Marketingkommunikáció), Akadémiai, 118-134.
(2011). Defending politics (A politika védelmében.). Élet és Irodalom 39, http://www.es.hu/braun_robert;a_politika_vedelmeben;2011-09-28.html
(2010). Brand value assessment in the age of new costumers: the power of brand communities (Márkaérték-mérés az új fogyasztók korában: A márkaközösségek ereje.) with Rita Lukács, Marketing Oktatók Klubja, 16. Országos Konferencia, Új fogyasztó, új vásárló szekció. August 26-27, 2010, Budapest, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola.
(2010). Community-based Brand Management. Marketing Theory Challenges in Emerging Societies – EMAC Regional Conference. September 23-25, 2010, Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem.
(2010). Parties as brand communities: challenges and opportunities (A pártok mint márkaközösségek: kihívások és lehetőségek.) Magyar Fogyasztó: A közügyek fogyasztói. February 17. 2010, Budapest, http://www.magyarfogyaszto.hu/file/MFSZ_kozugyek.pdf
(2010). On the vision of „death of PR”. Kreatív, 12, 4-6.
(2010). The Apple of Dirty Fred (Piszkos Fred almája), Jaffa Kiadó, Budapest.
(2010). The architect of victory (A győzelem mérnöke.). Hírszerző, August 9, 2010, http://hirszerzo.hu/publicisztika/165617_a_gyozelem_mernoke
(2009). Brand of Hungary: Why (not)? (Magyarország márka : miért (ne)?) Marketing & Menedzsment 2, 48-52.
(2009). The politics of corporations: Corporate Social Responsibility, corporate communities, and the future of corporate strategy. EASY-ECO Budapest Conference. October 16-18, 2009, Budapest, Central European University.
(2009). The R generation (Az R-generáció. ). Figyelő Top 200 : magyar cégek ranglistái: a legnagyobb vállalkozások a számok tükrében 116-118.
(2008): Business revolution? Challenges and opportunities of CSR management. Biz Days 2008. 2008. november 24-28., Bucharest, Romania.
(2008). CSR: before the revolution (CSR: Forradalom előtt.). Figyelő Top 200 : magyar cégek ranglistái : a legnagyobb vállalkozások a számok tükrében.
(2008). The revolution of rsponsibility (A felelősségvállalás forradalma.) CSR és Hírnévmenedzsment. April 16, 2008, Budapest.
(2007). Accelerating CSR Practices in the new EU member states and candidate countries. CSR in the New Europe: Challenges and Solutions. With Mark Line, June 2006, 2007, Brussels, Belgium.
(2007). Acknowledgement and identity (Elismerés és identitás.). Fordulat, 44-78, http://tek.bke.hu/fordulat/ford07tek20.pdf
(2007). Baseline study on CSR – Practices in the New EU Member States and Candidate Countries. (with Mark Line) UNDP, http://www.acceleratingcsr.eu/uploads/docs/BASELINE_STUDY_ON.pdf
(2007). Responsibility in the financial sector (Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség.) Konferencia a lakossági pénzügyek egyes kérdéseiről. May 22, 2007, Budapest.
(2007). Social responsibility in the financial sector: transparency and accountability. IV. International Forum on Financial Consumer Protection and Education. October 15, 2007, Budapest.
(2007). The state of CSR in Eastern Europe – the findings of the first baseline study in the region. Annual EBEN Conference. September 18-20, 2007. Leuven, Belgium. [with Rita Lukács and Mark Line]
(2006). On the boarderline in CSR (Hol a határ a vállalatok társadalmi felelősségvállalásában?).Kreatív 7, 12. http://www.kreativ.hu/cikk/hol_a_hatar_a_vallalatok_tarsadalmi_felelosseg_vallalasaban_
(2002). Communication effects of 9/11 (A WTC elleni támadás kommunikációs hatásai.). Marketing & Menedzsment 1, 22-26.
(1998). A theory of post-traditional identity (A poszt-tradicionális identitás elmélete). 50 years of Budapest University of Economics (50 éves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem). Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 669-675.
(1998). The great revenge (A nagy leszámolás). Replika, 33-34, 261-267.
(1997). The Holocaust and Problems of Representation. In Keith Jenkins (Ed.). The Post-Modern History Reader. Routledge, London, 418-425.
(1995). Holocaust, Narrative, History (Holocaust, elbeszélés, történelem). Osiris Kiadó, Budapest.
(1994). The Holocaust and Problems of Historical Representation. History and Theory, 2, 172-197.